Sunday, May 01, 2005

Heeft China een recessie nodig?

Op lvb.net staat een interessant verslag van een lezing van Martin De Vlieghere waarin hij stelt dat China vroeg of laat een forse recessie zal kennen.

Redenen hiervoor zijn het gebrek aan democratie en de daarbij horende vrijheid van meningsuiting, die beletten dat fouten niet of te laat worden gesignaliseerd, het bankstelsel dat op staatsleest is geschoeid en dus zeer ongezond is (maar liefst 40% van de leningen zal nooit terugbetaald worden, terwijl dat bij ons een 2 à 3 % is), en het Keynesiaanse regeringsbeleid, dat bedrijven op grootschalige wijze subsidieert.

De economische groei in China is natuurlijk wel reëel. Grotendeels is het echter een inhaalbeweging. De enorme schade die het communisme er aanrichtte, zorgde er wellicht voor dat de bevolking liberale hervormingen steunde.

http://lvb.net/item/1078

2 comments:

Anonymous said...

Ik denk niet dat China een recessie nodig heeft. Er is nog heel veel ongebruikt potentieel aanwezig, gelet op het gebrek aan koopkracht en de grote vaak ook verdoken werkloosheid. Dit betekent wel dat China een reoriëntatie zal moeten doen van zijn economische politiek om dat ongebruikt potentieel aan te boren, anders zal het ongetwijfeld wel op een groeivertraging afstevenen. Voor wat het Westen betreft, zal dit niet veel veranderen. In plaats van goederen geïmporteerd uit China zullen we dan Chinese bedrijven krijgen.

Pieter Cleppe said...

De economische crisis in Azië in 1997 werd grotendeels veroorzaakt door de autoritaire structuur (Keynesianisme, beperkte vrijheid van financiële berichtgeving, ...) waarbinnen die economieën opereerden. Laten we hopen dat de Chinese beleidsmakers inderdaad op tijd inzien dat ze moeten heroriënteren, want anders is er geen reden om aan te nemen dat China niet hetzelfde lot beschoren is als de Aziatische tijgers in '97.